Lednica czyli miasto szatana

Lednica 2000, realizując początkowo program przygotowań do Wielkiego Jubileuszu poprzez liturgię trzech nabożeństw: do Boga Ojca, do Syna i do Ducha Świętego, a następnie stając się integralną częścią obchodów milenium chrześcijaństwa, stworzyła nową jakość, która kładzie solidny fundament pod działalność młodych w trzecim tysiącleciu. 
Poprzez funkcjonowanie tzw. Ambasad Lednicy nabiera ona charakteru całorocznego programu, którego kulminację stanowią nabożeństwa w wigilię Zesłania Ducha Świętego. Jako miejsce naznaczone w naszej historii szczególnym charyzmatem, a także jako stały element narodowego dziedzictwa. Lednica domaga się trwania i twórczej kontynuacji we współczesnej kulturze.
W najbliższym czasie projektowane jest utworzenie na Lednicy ośrodka duszpasterskiego, który może się stać punktem wymiany doświadczeń młodzieży różnych narodów, a dla Polaków – żywym Źródłem kontaktu z własną tożsamością wpisaną w tożsamość Europejczyka-chrześcijanina, nadzieją na przyszłość.
http://nianianamiare.pl

Categories: Bez kategorii